Binnenwerken

Zowel grote als kleine binnensaneringen worden door Belas uitgevoerd.
 
Essentiel is daarbij, dat er een containment gemaakt wordt met voldoende onderdruk.
 
Openingen en eventueel wanden en plafond worden afgeplakt waarna een afzuiger zorgt voor voldoende onderdruk.
 
Na het saneren (verwijderen van asbesthoudende materialen en poetsen) wordt er door een erkend en onafhankelijk laboratorium een meting mbv pompen uitgevoerd.
 
De lucht die door de pompen wordt gezogen, wordt naderhand ter plaatse geanalyseerd op asbestvezels.

 
Belas Asbestverwijdering Uden BV
Vliegeniersstraat 21
5405 BH Uden
 
T : 0413 27 70 20
E : info@belas.nl