Grond en puin

Er is in het verleden bewust of onbewust veel asbest in de bodem terecht gekomen, puin werd begraven of paden verhard.
 
Met asbest vervuilde grond hoeft niet per definitie allemaal gestort te worden als asbesthoudend. Het kan ook gezeefd worden, zodat er minder grond als asbest gestort hoeft te worden. 
 
Belas kan hierbij helpen, of op uw lokatie, of op ons eigen terrein. 
Dit laatste heeft het voordeel, dat de grond/het puin direct bij u afgevoerd kan worden
 

Sinds 2008 zijn we gecertificeerd voor BRL SIKB 7000 : uitvoeren bodemsanering onder certificaat.
 
Daarnaast heeft Belas een speciale bedrijfshal, waarin de grond op een schudzeef gereinigd kan worden.
 
Door vervuilde grond te zeven in een schud of trommelzeef, kan een groot deel van de grond zodanig gereinigd worden, dat het percentage asbest in de grond onder de restconcentratienorm van asbest blijft.
 
Voorwaarde voor acceptatie van de grond is wel, dat die voor reiniging voldoet aan bepaalde eisen:
naast asbestvervuiling mag de grond hooguit  licht chemisch vervuild zijn.
Dit wordt genoemd: categorie wonen. 
 
Als de grond valt onder categorie wonen kan die gebruikt worden in geluidswallen of om een terrein op te hogen

 
Belas Asbestverwijdering Uden BV
Vliegeniersstraat 21
5405 BH Uden
 
T : 0413 27 70 20
E : info@belas.nl