Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetwebsite [http://www.belas.nl/] van Belas Asbestverwijdering Uden BV. gevestigd op de Vliegeniersstraat 21 te Uden [Nederland]. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.
 
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op deze internetwebsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Belas Asbestverwijdering Uden BV behoudt alle rechten [waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten] met betrekking tot alle op of via deze internetwebsite aangeboden informatie [waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo`s]. Het is niet toegestaan informatie op deze internetwebsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belas Asbestverwijdering Uden BV.
 
Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belas Asbestverwijdering Uden BV links naar websites van Belas Asbestverwijdering Uden BV weer te geven.
 
Toepasselijk recht
Op deze internetwebsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 
Copyright 2013 Belas Asbestverwijdering Uden BV.
 
Realisatie website: Lumiat Software Solutions 
 
Belas Asbestverwijdering Uden BV
Vliegeniersstraat 21
5405 BH Uden
 
T : 0413 27 70 20
E : info@belas.nl